Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida

Foto Grässkötselutbildning Hollandsresa

Nu är årets Grässkötselutbildning genomförd och 25 nöjda deltagare skall nu hem till sina föreningar och se till att fotbollsplan blir grön till seriepremiären.
Visa alla nyheter