Under 2016 genomför Smålands Fotbollförbund, tillsammans med, E.O.N och Smålandsidrotten ett projekt med namnet Energismart förening.

Projektet handlar om att visa föreningar hur man håller koll på sina energikostnader, kartlägger sitt energibehov för anläggningen, driftsoptimerar och erhåller en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin anläggning.

Det finns ett framtaget studiematerial "Klimatsmart förening" som kan användas som stöd. Fotbollsföreningar kan söka stöd till energiprojekt via bland annat Eons Energifond, RF:s stöd till anläggningar och Idrottsmiljöer (Idrottslyftet – Anläggning) och eventuellt via föreningens kommuns investeringsbidrag

För mer information - ta kontakt med er lokala idrottskonsulent på Smålandsidrotten.
Klicka här för kontaktuppgifter