Vägen till föreningskunskap

Var kan jag lära mer om:
Stadgar, Årsmöte, Styrelsemöten, Funktioner inom föreningens styrelse, Förberedelser och mötesteknik, Protokoll, Verksamhetsplan och budget.

Smålands IF:s kursutbud inom Idrottens Föreningslära

Läs mer om vad deltagarna tycker på de kurser som genomförts