Vakanser i Smålandsfotbollen Herr

Värnamo S:a FF har fått vakansplats i Div 3 Herr.

Detta har skapat vakanser även i Smålandsfotbollen.
Vakansen efter Värnamo S:a FF har tagits av Delary/Pjätteryd i Div 4 Västra Herr.
Den vakans som då skapades i Div 5 SV Herr har tagits av Norrhults BK.

I Div 5 Södra Herr har Ryds SK avanmält sig för spel i Div 6. Den vakansen har tagits av Ruda IF.

I Div 5 Norra Herr har Solberga GIF avanmält sig för spel i Div 6. Den vakansen har tagits av Norrahammars GIS.

Vakanser i Smålandsfotbollen TB 2 Kap 28§

Vid vakanser har lag från lägre division (placerade bland de tre bästa lagen), företräde före nedflyttningslag. Detta gäller herrarnas div. 4 - 6 samt damernas div. 3-4.
TK kan besluta om annan vakansordning om särskilda skäl föreligger.
Vakans, som uppstår efter seriespelets slut, i serie där kval ej förekommer, ersätts med det bästa serieplacerade laget, som ej uppflyttats.
Vakans som uppstår efter kvalspelets slut, i serie där kval förekommer, ersätts med det bästa kvallaget, som ej uppflyttats.
Om vakans uppstår efter det att representantskap eller TK fastställt serierna ersätts platsen av bäst serie- eller kvalplacerat lag, som ej uppflyttats, inom det geografiska område där vakansen uppstått.
Om sådant lag inte finns tas vakansen av lag i seriens omedelbara geografiska närhet. Någon omflyttning av lag mellan serier kommer inte att ske, om inte särskilda skäl föreligger.