Idrottslyftet Sport Competence

Föreningar kan ansöka om Idrottslyft för tecknande av avtal med Sport Competence genom att beskriva användningen av plattformen.

Under 2016 kunde småländska fotbollsföreningar ansöka om bidrag via Idrottslyftet på 2500 kr (abonnemang 5000 kr) med enda krav att de sökte medel efter
tecknande av avtal med Sport Competence.

Nytt för 2017 är att föreningarna måste beskriva hur de kommer att nyttja Sport Competence digitala plattform under det kommande året.

Ex) föreningskonferenser, ungdomsträffar, ledarkick-off, ledarutbildning, mm.

Därefter tar Idrottslyftsgruppen beslut om hur mycket Idrottslyft som föreningen
kan erhålla med ett maxbelopp på 2500 kr för Sport Competence.

(OBS! Ansökan gällande Sport Competence är fristående från andra satsningar som berör föreningsutveckling. Föreningarna kan därmed ansöka om bidrag för Sport Competence under en konferens parallellt med en ansökan gällande kostnader för själva konferensen.)