Missa inte att söka Idrottslyft!

Sista ansökningsdag för Idrottslyftet är den 31 maj (Svenska FF's tränarutbildningar kan sökas i efterhand). Vi uppmanar våra föreningar att skicka ansökningar då det fortfarande finns medel kvar.

Mer information om Idrottslyftet

Tips på satsningar där föreningen kan ansöka om Idrottslyft innan den 31 maj:

Föreningsmiljö

 • Föreningskonferenser
 • Ledarträffar
 • Värdegrundsarbete
 • Utbildning organisationsledare
 • Verksamhet för funktionsnedsatta
 • Avtal Sport Competence (max 2500 kr)

Träning och tävling

 • Öppna upp anläggningen för spontanfotboll (max 5000 kr)
 • Arrangera poolspel utan anmälningsavgift (3000 kr)
 • Implementera nya spelformer
 • Ungdomsdomarutbildningar (2000 kr/utbildning)

Tränare och ledare

 • Tränarutbildningar (Svenska FF's tränarutbildningar är de enda som kan sökas i efterhand)
 • Ledarutbildning Landslagets Fotbollskola (1000 kr/utbildad ledare + 1000 kr handledare)
 • Ledarutbildning inför fotbollsskola i egen regi (max 500 kr/utbildad ledare + 500 kr handledare)

Kontaktperson
Anna Malmén
036-34 54 50
anna.malmen@smalandsfotbollen.se