Inför årsmötet 2018

Årsmötet äger rum torsdagen den 1 mars i Växjö. I denna nyhet finns information om vad som gäller för styrelsens omval.

Kamratmåltid 18.00. Årsmötesstart 19.00
Lokal: Myresjöhus Arena, Växjö.

En mer formell inbjudan med mer information kommer i december.

Ang valen står följande ledamöter på omval:
Christer Gustafsson (ordförande), Rickard Strandberg, Peter Stefansson och Stefan Brandstedt.

Rickard Strandberg har avböjt omval med hänsyn till sin arbetssituation, övriga har tackat ja till omval.

Föreningarna har förslagsrätt på namn senast den 8 december till:

Valberedningens ordförande Ola Rydén 070-190 06 90  eller ola.ryden@svenskelitfotboll.se