Smålands Fotbollförbund implementerar Fotbollsutvecklare

Är din förening intresserad av besök från en Fotbollsutvecklare (FU)? SmFF erbjuder intressanta utbildningar och träffar tillsammans med FU. Tanken är att FU är ett bollplank till sina föreningar i olika utbildnings-, utvecklings- och verksamhetsfrågor.

FUs uppdrag
Under 2018 implementerar SmFF en ny grupp utbildare, Fotbollsutvecklare. FU är SmFF:s förlängda arm ut till våra föreningar. Uppdraget går ut på att sprida SvFF:s budskap och innehållet i spelarutbildningsplanen, tränarutbildningen och Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). FU kommer att samarbeta med föreningarnas idrottskonsulent (SISU) och tanken är att FU tar hand om "fotbollsfrågor" och idrottskonsulenten "organisationsfrågor".

SmFF kommer tillsammans med FU under 2018 kunna erbjuda följande till de föreningar som är med i projektet:
- FU genomför SvFF:s tränarutbildningar på hemmaplan
- FU genomför lagbesök enligt SvFF:s spelarutbildningsplan
- FU genomför föräldrautbildning utifrån FSLL
- FU utbildar föreningarna i SvFF:s nya spelformer
- FU är ett bollplank till sina föreningar i olika utbildnings-, utvecklings- och verksamhetsfrågor

Ekonomi
Hela projektet finansieras tack vare Idrottslyftet. Föreningarna som får en FU kommer garanteras upp till fem aktiviteter/förening under 2018 (vid behov och överenskommelse med FU kan fler genomföras). Samtliga aktiviteter blir gratis för föreningen tack vare att man kan söka idrottslyft för de olika aktiviteterna.

Är din förening intresserad av FU besök?
Om din förening är intresserad av att få ta del av en Fotbollsutvecklare till föreningen kan ni ta kontakt med Rebin Mardan via rebin.mardan@smalandsfotbollen.se. Ange följande om ni är intresserade: Namn på förening och kontaktperson i föreningen (namn, mobil och mailadress).
Under 2018 sjösätts projektet och det är inte garanterat att vi kan tillgodose alla föreningars önskemål. Detta pga att vi startar upp projektet i en mindre skala för att förhoppningsvis kunna utöka till 2019.