Småland deltar med fyra lag på Utvecklingslägret

Småland, Göteborg och Stockholm kommer att delta med två flick- respektive pojklag födda 2003 på Utvecklingslägren i Halmstad.

2018-års lägerdatum:
Flicklägret 24-29 juni
Pojklägret 1-6 juli

Smålands trupper blir klara i juni.

Läs mer om Utvecklingslägret