Kallelse kvällsträning F05

Kallelse till kvällsträningarna för F05 som är den 6 november och 20 november.

Kallelser till de lokala orterna.