Kallelse kvällsträning P05

Kallelse till kvällsträningarna för P05 som är den 13 november och 27 november.

Kallelser till de lokala orterna.