För spelare födda 2005

Information för spelare födda 2005 angående uttagningsprocessen till distrikslaget.

Flickor och pojkar som är födda 2005 kommer efter årsskiftet att påbörja sin resa mot Smålands FF distriktslag.

En kartläggning av spelare görs av våra lokala spelarutbildare och kommer att fortsätta under tematräningarna som är fram till det första selekterade lägret 1-2 februari för F05 och 15-16 februari för P05, till dessa läger kommer 100 spelare tas ut till respektive läger. Hur många spelare som tas ut från respektive zon/ort avgörs utifrån den kartläggning som görs.

Kallelsen till det första selekterade lägret kommer att göras ca 10 dagar innan lägret.

Information och anmälan till tematräningarna hittar ni här.

Här kan ni se F05 lägerdatum.

Här kan ni se P05 lägerdatum.