Kallelse P05

Kallelse till kommande tematräning.

Tematräning P05 - 12 januari