Kallelse F05

Kallelse till kommande tematräning.

Tematräning F05 - 5 januari