Fastställda serieindelningar ungdom

I bifogade filer finns den fastställda serieindelningen samt följebrev om dessa.

Vi har så långt det varit möjligt tillgodosett de önskemål som inkommit men inte kunnat tillgodose alla.

Senast tisdag 31 mars (OBS nytt datum) kommer nu grundlottningar vara klara så tidssättning kan påbörjas. Tidssättning (inom omgångsintervallet) utan kontakt med motståndare är öppen fram till 13 april (OBS nytt dautm).

Följebrev fastställda serieindelningen

Fastställda serieindelningen ungdom