Preliminär serieindelning Ungdom

Den preliminära serieindelningen ungdom finns nu klar!
Vad gäller F16 Dam kommer den inom kort tillsammans med Junior P18-serierna.

Serieindelningen samt information kring denna finns i pdf-filerna.
4 mars är sista dagen att lämna ev. synpunkter på preliminära serieindelningen ungdom, förutom för P16 Elit & övriga P02-serier där sista datum är 25/2.

Följebrev serieförslag

Blankett synpunkter på serieindelningen (skrivbar PDF-fil)

Preliminära serieindelningen ungdom 2018 (uppdaterad 19/2 kl. 10.00)