Anta utmaningen - bli domare!

Är du intresserad att utbilda dig till distriktsdomare?
Gå vidare till vår intressesida där du hittar information om domaryrket samt kontaktuppgifter till din lokala domarklubb.

Stegutbildning domare

Domarkommittén kommer under våren fastställa uttagning till stegutbildning för domare. Vid ev. återbud kan komplettering/justering ske vilket i så fall meddelas berörda domare.

Resefördelning - domarkostnader

Resefördelningen gällande domarnas resekostnad för 2016.
Information samt blankett finns här --> Resefördelning

Utbildning ungdomsdomare 2016

Ungdomsdomare är en benämning på de tjejer och killar som dömer
5- och 7-manna samt 9- och 11-manna (till och med 15 år) hemma i sin förening

Visa alla nyheter