Stegutbildning domare

Domarkommittén kommer under våren fastställa uttagning till stegutbildning för domare. Vid ev. återbud kan komplettering/justering ske vilket i så fall meddelas berörda domare.

Anta utmaningen - bli domare!

Är du intresserad att utbilda dig till distriktsdomare?
Gå vidare till vår intressesida där du hittar information om domaryrket samt kontaktuppgifter till din lokala domarklubb.

Resefördelning - domarkostnader

Resefördelningen gällande domarnas resekostnad för 2016.
Information samt blankett finns här --> Resefördelning

Utbildning ungdomsdomare 2016

Mer information kommer att presenteras vecka 9, bl.a. håller vi på att upparbeta innehåll/struktur mm.

Ungdomsdomare är en benämning på de tjejer och killar som dömer
5- och 7-manna samt 9- och 11-manna (till och med 15 år) hemma i sin förening

Visa alla nyheter