Matcharvoden

2020 års arvoden är nu i det stora hela fastställda (förhandling pågår gällande ungdomsarvode) ni hittar årets arvoden i sin helhet - se nedan.

Arvode 2020