Heja Fotboll

Smålands Fotbollförbund gör en satsning för att skapa god stämning på våra matcher för spelare, ledare, domare och publik.

Projektet kallar vi "Heja Fotboll" och sker i vår förening men även genom besök av Smålands Fotbollförbund.

SPELARE respekterar domare, ledare och båda lagens spelare
LEDARE agerar föredömligt mot spelare, domare och ledare
DOMARE dömer och alla respekterar domsluten
PUBLIK hejar på ett positivt sätt med ett vårdat språk

I alla småländska serier, från 10 år upp till veteran, ska hemmaföreningen utse en matchvärd inför säsongens första hemmamatch.

MANUAL MATCHVÄRD

1. Föreningen utser en matchvärd till alla lags första hemmamatcher
2. Föreningen ser till att matchskylten är väl synlig på anläggningen
3. Matchvärden sätter på sig matchvästen
4. Matchvärden samlar minst en ledare från vardera lag samt domaren/domarna i god tid innan match för att visa matchkort och förklara att dessa punkter kommer att läsas upp innan avspark
5. Matchvärden samlar spelare, ledare och domare framför publiken innan avspark och välkomnar alla samt läser upp punkterna från matchkortet
6. Matchen startar och matchvärden delar sedan ut matchkort löpande under matchens gång
7. Om matchvärden vill kontakta förbundet maila kansli@smalandsfotbollen.se
8. Upprepa gärna punkt 1-6 flera hemmamatcher under säsongen.

Material

Matchskyltar delades ut i samband med seriekonferenser, årsmöte och ungdomsledarträffar under 2017. Matchvästar och matchkort skickades ut till samtliga föreningar under 2017.
Hör av er till my.wallin@smalandsfotbollen.se om er förening inte har fått någon skylt, matchväst eller matchkort.

Muggar med Heja Fotboll-budskapet finns nu att köpa för 1:-/st.

Film Heja Fotboll
För visning hemma i föreningen, sprid gärna!

Heja Fotboll PDF
För användning i exempelvis matchprogram

Manual matchvärd PDF
För utskrift att delas ut till föreningens matchvärdar

Presentation PowerPoint
För presentation av Heja Fotboll inom föreningen

Nytt för 2018 är att Heja Fotboll vidareutvecklas med tre olika spår:

Spår 1 - Match och tävling - Snabbspår
Under match, tävling eller evenemang så innebär det att ni som förening startar matchen, tävlingen eller evenemanget med Heja Fotboll. En utsedd "Heja Fotbollvärd" informerar aktiva, ledare, domare (om det finns) och åskådare om vilket klimat man förväntar sig att ha under evenemanget. Om evenemanget har domare ska "Heja Fotbollvärden " också ha ett ansvar över dem. Värden ska stötta och peppa domaren/na under tiden. Detta kan vara ett bra sätt att behålla ungdomsdomarna i idrotten och föreningen. Värden kan också ha andra uppdrag under evenemanget, exempelvis sitta i sekretariatet. Hitta gärna värden för Heja Fotboll i föräldragruppen som finns i/runt föreningen. Ett tips är att utse några värdar i varje lag/träningsgrupp eller ha ett rullande schema.

Spår 2 - värdegrundsarbete - Snabbspår (Aktiva, ledare och föräldrar)
Föreningen påbörjar ett värdegrundsarbete, som är kopplat till utbildningsmaterial som föreningens idrottskonsulent från SISU har tillgång till. Exempelvis kan ni ha en extern föreläsare som sätter igång arbetet. I detta spår ska föreningen känna stimulans till att börja arbeta med sin värdegrund. Ha ett tätt samarbete med er förenings idrottskonsulent.

Spår 3 - Värdegrundsarbete (aktiva, ledare, föräldrar och styrelse)
I detta spår arbetar/utvecklar föreningen ett redan befintligt värdegrundsarbete, man går djupare och tyngre. Föreningen använder det utbildningsmaterial som krävs för att stimulera och utveckla föreningen. Ha ett tätt samarbete med er förenings idrottskonsulent.

Kontaktperson
Lisa Elg
036-345457
lisa.elg@smalandsfotbollen.se