Om skadan är framme

Ring Spelklar, 020-441 111, om du råkat ut för skada och vill ha råd

Information om Idrottsförsäkringen från Folksam

För att anmäla fotbollsskada till Folksam Idrott - ring 0771-960 960 eller gör det via Folksam Idrotts hemsida

Försäkringsvillkor Folksams Fotbollsförsäkring