Fotboll i grundskolan

Fotboll i grundskolan

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

- Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.

- Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.

- Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.

- Verka för Fair Play i hela skolan.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

Studieplan - samtliga elever bör erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

Mer information och ansökan om att bli certifierad skola finns i broschyren "Fotboll i grundskolan".

Certifierade grundskolor i Småland

Astradskolan, Ljungby
Kontakt: Mats Nilsson, 0372-784252
Fotbollslärare: Robert Gradén
Samverkansförening: Ljungby IF

Falkenbergsskolan, Kalmar
Kontakt: Katja Halén, biträdande rektor, telefon 0480-453307, e-post katja.halen@kalmar.se
Fotbollstränare: David Bergqvist, 070-2053601
Samverkansförening: Kalmar FF

Karl-Oskarskolan, Växjö
Kontakt: Magnus Andersson, 0708-735877
Fotbollstränare: Peter Wibrån
Samverkansförening: Östers IF

Junedalskolan, Jönköping
Kontakt: Henrik Ader, 036-106181
Fotbollslärare: Jimmy Thelin
Samverkansförening: Jönköpings Södra IF

Prolympia, Jönköping
Kontakt: Mats Johansson, idrottsansvarig Prolympia, telefon 0709-282884, e-post: mats.johansson@prolympia.se
Samverkansförening: IFK Göteborg, Jönköpings södra IF, Husqvarna FF, Mariebo IK, Ekhagens IF

Södermöreskolan, Ljungbyholm
Kontakt/tränare: Johan Öhlin, 073-3815060
Samverkansförening: Kalmar FF

Öxnehagaskolan, Huskvarna
Kontakt/tränare: Ingemar Hansson, 070-4131380
Samverkansförening: IFK Öxnehaga