Certifierade NIU-skolor

Elitfotbollsgymnasium
(Nationella godkända idrottdsutbildningar 2015-2019)

Läs mer om Elitfotbollsgymnasium här.

Du hittar även mer information på - www.svenskidrott.se/elitidrottpagymnasiet

Information om ansökan hittar ni på respektive skolas hemsida. Sista dagen för ansökan är 1 december.

Finnvedsgymnasiet, Värnamo (from 2016)

Kunskapscentrum, Markaryd (from 2016)

Kungsmadskolan, Växjö

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

ProCivitas, Växjö

Sandagymnasiet, Huskvarna

Stagneliusskolan, Kalmar