Smålands FF:s Spelarutbildningsplan

Smålands Fotbollsförbunds spelarutbildningsverksamhet

Spelarutbildningens övergripande syfte och mål kan beskrivas på följande sätt:

- Ungdomar ska motiveras för att träna och utbildas på bästa sätt.

- Verksamheten inriktas mot utbildning av framtidens bredd- och elitspelare. Vår uppgift är att ge startskottet, ange möjligheterna, handleda och höja våra spelares nivå.

- Spelarutbildningens olika aktiviteter ska förutom att vara utbildande även verka som stimulans för ungdomarna att hålla på med och satsa på fotbollen.

- Inventera, de för dagen, mest talangfulla spelarna fr.o.m. 14 år och uppåt.

- Att hitta samt senare rekrytera spelare till ungdomslandslagen.

Ladda hem vår spelarutbildningsplan:

Smålands FFs Spelarutbildning