Kallelse F07

Läs igenom kallelsen samt hygienrutiner innan samlingen.

Kallelse - Finnveden F07

Kallelse - Höglandet F07

Kallelse - Jönköping F07

Kallelse - Nordost F07

Kallelse - Växjö F07

Kallelse - Älmhult/Ljungby F07

Kallelse - Öland/Kalmar/Skruv F07

Hygienrutiner Corona

*Kallelserna är inte uppdaterade med efteranmälningar.