Kallelse P07

Läs igenom kallelsen samt hygienrutiner innan samlingen.

Kallelse - Emmaboda P07

Kallelse - Finnveden P07

Kallelse - Höglandet P07

Kallelse - Jönköping P07

Kallelse - Nordost P07 - samling- och avslutningstid skiljer sig från övriga platser

Kallelse - Växjö P07

Kallelse - Älmhult/Ljungby P07

Kallelse - Öland/Kalmar P07

Hygienrutiner Corona

*Kallelserna är inte uppdaterade med efteranmälningar.