Kallelser F06

Läs igenom kallelsen samt hygienrutiner innan samlingen.

Kallelse - Finnveden F06

Kallelse - Höglandet F06

Kallelse - Jönköping F06

Kallelse - Nordost F06 - samlingstiden skiljer sig från övriga platser.

Kallelse - Växjö F06

Kallelse - Öland - Kalmar - Skruv F06

*Kallelserna är inte uppdaterade med efteranmälningar.