Kallelser P06

Läs igenom kallelsen samt hygienrutiner innan samlingen.

Kallelse - Emmaboda P06

Kallelse - Finnveden P06

Kallelse - Höglandet P06

Kallelse - Jönköping P06

Kallelse - Nordost P06 - samling- och avslutningstid skiljer sig från övriga platser

Kallelse - Växjö P06

Kallelse - Älmhult/Ljungby P06

Kallelse - Öland/Kalmar P06

*Kallelserna är inte uppdaterade med efteranmälningar.