Representantskapsmöte 2021

Välkomna till Representantskapsmöte 7 februari 2021.
Till följd av myndigheternas restriktioner har distriktsstyrelsen beslutat att genomföra Representantskapet som ett digitalt möte.
Det finns därmed inte möjlighet att som ledamot närvara fysiskt vid mötet.
Endast mötesfunktionärer kommer fysiskt att närvara på distriktskansliet i Jönköping.

Information om hur ledamöter ska ansluta till mötet, som kommer att arrangeras i Easy Meet, kommer framöver till e-post som anmäls nedan.

Nu först gäller det att föreningen anmäler sin delegat via webformuläret.
Senast torsdag 28 januari önskar vi ha alla intresserade ledamöter anmälda.

Webanmälan