Serieförändringar 2019

Här redovisas de serieförändringar som görs i serienivåer pga. olika orsaker.
Läs mer för att se om det berör er förening.

Följande ändringar föreligger inför säsongen 2019.

13/11
Nybro IF
har erbjudits och tackat ja till vakans i Div 3 Herr. Vakansen som uppstår i Div 4 Herr har erbjudits Bankeryds SK som bästa kvallag som ej uppflyttats. Bankeryds SK har tackat ja till vakans.

Detta föranleder att Tävlingskommittén kommer att presentera ett reviderat serieförslag för Div 4 Herr senast 14/11.

Vakansen som uppstår efter Bankeryds SK i Div 5 Herr har erbjudits FK Liljan som bästa kvallag som ej uppflyttats. FK Liljan har tackat ja till vakans.

Här byter bara FK Liljan plats med Bankeryds SK i serieförslaget till Div 5 Herr NV.

Vakanser i Smålandsfotbollen TB 2 Kap 28§

Vid vakanser har lag från lägre division (placerade bland de tre bästa lagen), företräde före nedflyttningslag. Detta gäller herrarnas div. 4 - 6 samt damernas div. 3-4.
TK kan besluta om annan vakansordning om särskilda skäl föreligger.
Vakans, som uppstår efter seriespelets slut, i serie där kval ej förekommer, ersätts med det bästa serieplacerade laget, som ej uppflyttats.
Vakans som uppstår efter kvalspelets slut, i serie där kval förekommer, ersätts med det bästa kvallaget, som ej uppflyttats.
Om vakans uppstår efter det att representantskap eller TK fastställt serierna ersätts platsen av bäst serie- eller kvalplacerat lag, som ej uppflyttats, inom det geografiska område där vakansen uppstått.
Om sådant lag inte finns tas vakansen av lag i seriens omedelbara geografiska närhet. Någon omflyttning av lag mellan serier kommer inte att ske, om inte särskilda skäl föreligger.