Serieindelningar 2016

Serieindelningar i Smålandsfotbollen 2016

Serieindelningen i Div 4 Dam överklagades till SmFF:s styrelse av IFK Borgholm och Rödsle BK.
SmFF styrelse har per capsulam den 11/3 beslutat om justering av indelningen.
Styrelsens beslut 11/3

Av Tävlingskommittén fastställda serieindelningar 2016:

Informationsbrev

23/2 U21 Elit Lag Karta

23/2 Utv A Lag Karta

23/2 Utv B Lag Karta

3/3 Junior P18 Lag Karta

1/3 Div 4 Dam Lag Karta

24/2 U17 Dam Lag Karta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Smålands FF:s Tävlingskommitté har den 16/2 presenterat följande serieförslag.

Information

Div 4 Dam Lag Karta

U17 Dam Lag Karta

U21 Elit Lag Karta

Utv A Lag Karta

Utv B Lag Karta

Junior P18 Lag Karta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Smålands FF:s Tävlingskommitté har den 25/1 fastställt serieindelning i Div 6 Herr.
Inga alternativa serieförslag har lämnats in.

Div 6 Herr Brev

Div 6 Herr Lag Karta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid Smålands FF:s representantskap i Växjö den 7/12 så fastställde mötet följande serieindelningar. Det blev indelningar enligt styrelsens förslag i Div 4 Elit och 4 Herr samt Div 2 och 3 Dam.
I Div 5 Herr valde mötet att bifalla Hjortsberga IF:s förslag som presenterats som motförslag.

Fastställda serieindelningar i Smålandsfotbollen 2016:

Div 4 Elit Herr Lag Karta

Div 4 Herr Lag Karta

Div 5 Herr Lag Karta

Div 2 Dam Lag Karta

Div 3 Dam Lag Karta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smålands FF:s Tävlingskommitté har den 10/11 presenterat följande serieförslag.

Tävlingskommittén har 3/12 tvingats till att revidera förslaget även i Div 3 Dam efter att Hasslö GoIF avanmält sig.
Vakansen har enligt TB 2 Kap 23 § tilldelats Bäckebo GoIF.
Detta föranleder ett byte mellan Div 3 SÖ och Södra Dam. Bäckebo GoIF placeras i Div 3 SÖ Dam och Nättraby GoIF B flyttas från Div 3 SÖ till Södra Dam.

Div 3 Dam Lag Karta

Tävlingskommittén har 27/11 tvingats till att revidera förslaget i Div 2 Dam efter att Ormaryds IF har avanmält sig.
Ingen förening har tackat ja till erbjuden vakans.
Då Ormaryds IF var placerade i Div 2 Norra Dam där det redan fanns en vakans så har TK jämnat ut antalet lag i serierna så det nu är 10-9-9 istället för 10-10-8.

I reviderat förslag har Ljungby IF flyttats från Div 2 Södra Dam till Div 2 Norra Dam.

Div 2 Dam Lag Karta

Information

Div 4 Elit Herr Lag Karta

Div 4 Herr Lag Karta

Div 5 Herr Lag Karta

Presenterat 19/11

Information Alternativa förslag måste vara SmFF tillhanda senast 29/11.