Tävlingsregler 9-m i 11-mannaserier

TB 2 Kap 12§

9- och 11-mannalag i samma serie i distriktets senior/juniorserier.

I Div 4 Dam och F16 Dam, Utvecklingsserie B herrar samt i ungdomsfotboll kan, om ingen annan lösning till spel finns, såväl 9- som 11-mannalag spela i samma serie. Ett lag som vinner en serie får uppflyttas om minst hälften av matcherna spelats som 11-mannalag.

Tilläggsbestämmelser för 9-manna

Speltid: 2x45 min (för ungdomsfotboll se speltider sida 39) Planstorlek 11-mannaplan gäller. Om båda lagen är överens kan målen flyttas fram till målområdeslinjen på resp. planhalva, målområdeslinjen markeras då ut till långsidorna och straffområdet behålls enligt befintlig plan.

Målstorlek: 11-mannamål

Straffpunkt: Straffpunkten flyttas ut till straffområdeslinjen vid förminskad plan.

Spelform: Om lagen har tillgång till 12 spelare, ska 11- mannaspel tillgripas. Det laget som inte initierat 9-mannaspel har rätt att anmäla 16 spelare på lagrapporten. (Det är tillåtet att skifta från match till match för de som är anmälda som 9-mannalag).

Offside: Offside tillämpas.

Representation: Se RB 1 Kap 31 §

Överenskommelse om vad som ska gälla i aktuell match ska göras med motståndarlaget senast 3 dagar före matchdagen. Om inte motståndare hör något från det 9-manna anmälda laget räknar man med 11-mannaspel.
Om föreningen har för avsikt att spela 9-manna ska detta meddelas skriftligen till SmFF:s kansli senast 10 dagar före första seriematchen. Om inte föreningen meddelar detta kan föreningen åläggas en straffavgift om 500 kronor.

Om föreningen börjar serien som 11-mannalag men under seriens gång vill ändra till 9-manna ska detta meddelas skriftligen till SmFF:s kansli senast 3 dagar före nästkommande match. Om inte föreningen meddelar detta kan föreningen åläggas en straffavgift om 500 kronor.