Kurs på hemmaplan

Passa på att anordna en kurs på hemmaplan – fördelarna är många!

Exempel på några av fördelarna med att anordna en kurs på hemmaplan:
- Nära till kursplats – du kan anordna kursen i klubbstugan!
- Man kan dela upp kursen på flera träffar, istället för en heldag!
- Genom att köra på hemmaplan så får ni en chans att träffa andra ledare i föreningen, samt knyta lite kontakter och dela med er av varandras tips!
- Föreningar som genomför kurser på hemmaplan får gärna bjuda in grannföreningar.

Finansieringsmöjligheter för kurser på hemmaplan
- Kontakta din förenings idrottskonsulent på Sisu – för eventuellt stöd!
- Sök pengar från Småland FF:s idrottslyft efter genomförd kurs.
- Kommunens ledarutbildningsbidrag – kolla med din hemkommun!
(OBS! Föreningen står för alla kostnader. Men pengar kan alltså sökas via kanalerna ovanför.)

Att göra inför kursen:
1. Bestäm ett datum då ni vill genomföra kursen på hemmaplan.
(Titta i tabellen nedanför för att se info om kurstid och antal dagar.)
2. Kontakta en behörig instruktör på listan nedanför för att han/hon ska hålla en kurs på er hemmaplan. Instruktörens arvode är 1800 kr/ heldag + reseersättning på 30 kr/mil.
3. Boka praktikplats.
(Titta i tabellen nedanför för att se info om vilka praktiktider som behövs.)
4. Boka en teorilokal (lokalen ska ha wifi, blädderblock/ whiteboard, projektor)
5. Beställ litteratur från http://www.sisuidrottsbocker.se/idrotter/fotboll/ senast en vecka innan kurstillfället.

OBS! Det är viktigt att föreningen skickar en deltagarförteckning till Smålands FF efter genomförd utbildning!
Smålands FF
Box 484
551 16 Jönköping
Alternativt via mail till ansvarig tjänsteperson ledarutbildningen.

Du kan ladda hem en deltagarförteckning här
Deltagarförteckning kurser på hemmaplan

Behöriga Tränarutbildare C-diplom

Grundschema – dagsprogram
08.30 – 09.00 Samling/Inledning
09.00 – 10.30 Teori 1
10.30 – 11.00 Fika
11.00 – 12.30 Praktik 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Teori 2
15.30 – 17.00 Praktik 2
17.00 – 17.30 Avslutning

Info om SvFF:s tränarutbildning

Kursnamn Kursmaterial Kurstid och antal dagar
Tränarutbildning
C-diplom
Tränarutbildning
C-diplom paket
Två kursdagar (1+1) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter. Tiden mellan träff 1 och träff 2 är ca 3-4 veckor.
Tränarutbildning
B-ungdom
Tränarutbildning
B-ungdom
Fyra kursdagar (2+2) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter. Tiden mellan träff 1 och träff 2 är ca 5-6 veckor.
Målvaktstränarutbildning C-diplom Målvaktstränarutbildning C-diplom paket En kursdag á åtta timmar. Innan kursen görs ett antal webbuppgifter.