Domarersättning

Från säsongen 2020 har DA (digitalt arvodessystem) för hanteringen av domararvoden och andra ersättningar införts.

Det digitala systemet ger en tydlig överblick samt förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

2024 års arvoden är nu i det stora hela fastställda (rekomenderad ungdomstaxa är ej klar). Ni hittar årets arvoden i sin helhet - se nedan.