Elmia Park 2023

Smålands Fotbollförbund, tillsammans med Blekinge Fotbollförbund och Östergötlands Fotbollförbund, deltar på Elmia Park den 26-28 september.

Elmia Park är en komplett mötesplats för alla som arbetar med att anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och växa samt att attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer.

Under dessa dagar kommer vi erbjuda ett program med fokus på följande teman: 

 • 26 september: Drift- och skötselfrågor
 • 27 september: Framtidsfrågor
 • 28 september: Goda exempel

Program

 • 10.00-10.30 - Granulat, vad händer?
  • Föreläsare: Niklas Callenmark, SvFF
 • 11.00-12.00 - Hur stödjer vi fotbollsföreningar på landsbygden i framtiden som äger och driver anläggningar? 
  • Deltagare i samtal: Thommie Andersson och Jörgen Lööv, projektledare Fotboll på landsbygd, Dan Gustavsson, Halland och Thomas Franzén, SmFF
  • Moderator: David Faxå
 • 12.00-13.30 - Lunchmöte med anmälda deltagare
  • Samtal kring dagens ämne
  • Deltagare i samtal: Johan Råsbrink, Östergötlands FF/RF-SISU Östergötland, Martin Gårlin, Jönköpings kommun och Mattias Fejes, Tenhults IF
  • Moderator: David Faxå
 • 14.00-14.30 - Paneldebatt kring granulat
  • Deltagare i paneldebatt: Niklas Callenmark, SvFF, Martin Gårlin och Mats Hansson, Jönköpings kommun
 • 15.00-16.00 - Tema: Energi/miljö
  • Föreläsare: Niklas Callenmark, SvFF
 • 16.30-
  • Mingel med inbjudna gäster
 • 10.00-10.30 - Granulat - vad händer?
  • Föreläsare: Niklas Callenmark, SvFF
 • 11.00-12.00 - Hur ska framtidens fotbollsanläggning se ut? 
  • Deltagare i samtal: Lucas Nilsson, Kalmar FF, Edyta Krawus, Kalmar kommun, Eva Gunnarsson, Mariebo IK, Claes Moberg, SmFF
  • Moderator: Kim Lagerkvist
 • 12.00-13.30 - Lunchmöte med anmälda deltagare
  • Ämne utifrån dagens tema
  • Deltagare i samtal: Jessica Råhlin, Växjö kommun, Martin Funck, Jönköpings kommun, Lucas Nilsson, Kalmar FF
  • Moderator: Kim Lagerkvist
 • 14.00-14.30 - Paneldebatt kring granulat
  • Deltagare i paneldebatt: Niklas Callenmark, SvFF, Johan Hjert och Mats Hansson, Jönköpings kommun
 • 15.00-16.00 - Fotbollens samhällsnytta
  • Föreläsare: Caroline Waldheim, SvFF
 • 16.30-
  • Mingel med inbjudna gäster
 • 10.00-10.30 - Granulat - vad händer?
  • Föreläsare: Niklas Callenmark, SvFF
 • 11.00-12.00 - Hur kan fotbollen och kommunen samverka bättre i framtiden? 
  • Föreläsare: Mattias Fejes, Tenhults IF
 • 12.00-13.30 - Paneldebatt 
  • Ämne utifrån dagens tema
  • Deltagare i samtal: Jessica Råhlin, Växjö kommun, Kenth Axelsson, Tingsryd kommun, Martin Funck, Jönköpings kommun, Thomas Franzén och Ylva Millback, SmFF
  • Moderator: Kim Lagerkvist 
 • 14.00-14.30 - Paneldebatt kring granulat
  • Deltagare i paneldebatt: Niklas Callenmark, SvFF, Peter Hagström och Mats Hansson, Jönköpings kommun
 • 15.00-16.00 - Tema: Bevattning
  • Deltagare i samtal: Aneby SK, KSAB och Niklas Callenmark, SvFF