Fotboll på landsbygden

Projektet ”Fotboll på landsbygd - utveckla idrott i Kustlandet” genomförs med hjälp av stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och leaderområde Kustlandet.

Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer och  är en folkrörelse som får hela Sverige att leva och utvecklas. Smålands/Östergötlandsfotbollsförbund vill därför pröva en modell om vilket stöd som kommer att behövas för att hjälpa de föreningar som idag bedriver sin verksamhet i landsbygd att säkerställa deras fortsatta utveckling. 

Målet med projektet är att prova en existerande modell för att stärka idrottsföreningar, som ska ge dem och deras aktiva förmågan att förnya och utveckla verksamheten.