Jämställdhet, mångfald och inkludering

Ökad jämställdhet, mångfald och inkludering inom svensk fotboll.

Sidan är under konstruktion och kommer uppdateras med mer info hösten 2023. 

Alla som vill, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att utöva och leda verksamhet inom svensk fotboll. På alla nivåer har män och kvinnor samma makt att vara med och forma sitt deltagande. 

Smålands FF kommer under en tvåårsperiod jobba med att 

  • En jämställd representation och fördelning av ledande roller på alla nivåer inom svensk fotboll.
  • Rekrytering och utveckling av kvinnor som aktivitetsledare.

Sedan något år tillbaka har vi startat upp en nätverksgrupp för alla kvinnliga ordföranden på Öland. 

Vi erbjuder också tränar- och domarutbildningar till tjejer/kvinnor/icke binära gratis eller till ett subventionerat pris.

 Jämställd styrelse -  vi  vill stimulera de föreningar som under 2024 aktivt arbetar och väljer in en eller flera kvinnor i föreningens styrelse. 

 

Kontakt