Projektstöd IF

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet, 7 - 25 år. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline.

Syfte med stödet
Att ge föreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. Målet med stödet är att fler barn och unga ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrott i en förening.

Under perioden 2024-2025 kan er föreningen ansöka om bidrag inom tre områden:

 • Jämställdhet och mångfald
 • Starkare föreningar
 • Tränarutbildningar

Satsningar som kan beviljas är bland annat:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
 • att göra rekrytering och eller utvecklingsinsatser som riktar sig till tjejer och kvinnor. 

Formuläret heter Jämställdhet och mångfald.

Ansökan måste vara oss tillhanda innan projektet är genomfört. 

Satsningar som kan beviljas är bland annat:

 • Föreningsutveckling 
 • Ledarkonferenser (kan bara sökas vartannat år)
 • Värdegrundsarbete

Formuläret heter Starkare föreningar

Ansökan måste vara oss tillhanda innan projektet är genomfört. 

Föreningar kan söka bidrag för dessa utbildningar:

 • SvFF D: Värdföreningen söker för arvode, plan- och lokalhyra och mat.
 • UEFA C: Värdföreningen söker för värdskap, arvode, plan- och lokalhyra och mat.
 • SUP + lagbesök: Förening söker arvode + reseersättning för FU.
 • MvDVärdförening söker för värdskap, arvode, plan- och lokalhyra, mat.
 • UEFA C: Förening söker 3 000 kr för sina godkända deltagare.
 • Fotbollsskolan ledarutbildning: Föreningen söker arvode + reseersättning för utbildaren.
 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

För bidrag gällande:
Fotbollsskolan Lira BlåGult eller annan fotboll/futsalskola,

kontakta Ellen Strand
ellen.strand@svenskfotboll.se

 

Ansökningarna kan skickas in från och med 1 februari 2024 och nytt för denna period är att föreningen måste återrappotera en månad efter avslutat projekt/utbildning. Annars kan man inte söka nya projektmedel. 

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.

Teknisk support

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet

Support idrottonline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00

Kontakt - Projektstöd IF