Projektstöd IF

Svenska Fotbollförbundets och Riksidrottsförbundet har kartlagt de två specifika områderna som är prioriterade att satsa på år 2022-2023

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år.

Satsningar som kan beviljas är:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Ansökningsformuläret för inkludering av underrepresenterade grupper kommer öppnas upp i slutet på vecka 46. Formuläret kommer heta underrepresenterade grupper. 

Ansökan måste vara oss tillhanda innan projektet är genomfört. 

Det andra prioriterade området är Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år.

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Under formuläret Tränarutbildning söker er förening för genoförda tränarutbildningar samt lag/målvaktsbesök och spelformsutbildning.

Under 2021-2022 kommer det finnas möjlighet att söka för 9 mot 9-mål och föreningen söker för 50% av den totala kostnden. Till detta finns ett specifikt ansökningsformulär som heter 9 mot 9-mål. 

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.

Ansökningarna öppnas upp i mitten på november 2021. Projektperioden sträcker sig över två år och det är krav på att återrapportera satsningar som har blivit godkända för återbetalning.

Här har hittar du en videoinstruktion i hur du gör en ansökan i IdrottOnline.

Teknisk support

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet

Support idrottonline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00

Kontakt - Projektstöd IF