Smålands FF

Smålands FF vill uppmuntra föreningar att fira sina jubileum!

Ansökan insändes senast fyra veckor före avsedd utdelningsdag. Kontakta undertecknad vid frågor med anledning av ansökningar och utdelningar av utmärkelser.

Vi uppmärksamma föreningar som firar dessa år;               

 • 150         
 • 125          
 • 100           
 • 75            
 • 50            Efter ansökan

 • 250 poäng* - Förtjänsttecken i guld + frikort
 • 200 poäng* - Förtjänsttecken i silver + frikort
 • 10 år - Skål (liten)  - (för den som varit ledare i minst 10 år) 
 • 15 år - Domarmärket (för den som dömt/tjänstgjort i minst 15 år)

Poängskala vid ansökan om förtjänsttecken i guld och silver högst 12 poäng/år får räknas.

 1. 12 poäng/år:
  Ordförande i fotbollsförening
 2. 10 poäng/år:
  Övriga invalda ledamöter i föreningsstyrelse och ordförande i Herr, Dam eller Ungdomssektion/kommitté
 3. 9 poäng/år:
  Övriga invalda ledamöter i Herr, Dam eller Ungdomssektion/kommitté, valberedning och föreningsanställda
 4. 8 poäng/år:
  Övriga fotbollarbetare, revisorer, damklubb, ideella tränare m.m.
  Om man endast har uppdrag som ligger under grupp 4 får man max räkna 8 poäng/år.

Anmärkning

För erhållandet av utmärkelser gäller i princip att personen i fråga skall ha varit aktiv någon gång under de senaste fem åren samt att ett tidsintervall mellan de olika utmärkelserna på fem år ska gälla.

Om ansökan avser mer än en utmärkelse, utgår endast den högsta, om kriterierna för denna uppfylls.

Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikelser från denna ordning. Förbundsstyrelsen kan vidare besluta om utdelning av tecken till personer, som inte är formellt behörig, men som ändå på ett annat sätt utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

SmFF delar även ut följande utmärkelser:

 • Väggstandar till föreningar som avancerar till eller vinner Allsvenskan /Damallsvenskan/Elitettan/Superettan.
 • Glasskål (mindre) för invigning av Idrottsplats/föreningslokal/konstgräs/fotbollshall m.m.

Utdelning av utmärkelser

 • Förtjänsttecken i guld utdelas vid Smålands FF:s ordinarie distriktsårsmöte eller jubileum.
 • Förtjänsttecken i silver utdelas vid föreningens årsmöte, jubileum eller annat lämpligt tillfälle.
 • Förtjänsttecken samt domarmärket berättigar till fritt inträde vid fotbollsmatcher i Småland under innehavarens livstid och i form av ett legitimationskort.
 • Beslutanderätten om förtjänstutmärkelser tillkommer styrelsen, som överlåtit besluten om förtjänsttecken i silver och diplom samt domarmärket till DN.
 • Förslagsrätten tillkommer ledamot av förbundsstyrelsen, dess kommittéer samt styrelse för till förbundet ansluten förening.

Kontakt - utmärkelser