Heja Fotboll

Smålands Fotbollförbunds satsning för att skapa god stämning på våra matcher för spelare, ledare, domare och publik.

Heja Fotboll är indelat i tre olika spår. Vad respektive spår innehåller ser du här nedan: 

 • Under match, tävling eller evenemang innebär det att ni som förening startar matchen, tävlingen eller evenemanget med Heja Fotboll.
 • En utsedd "Heja Fotbollvärd" informerar aktiva, ledare, domare (om det finns) och åskådare om vilket klimat man förväntar sig att ha under evenemanget.
 • Om evenemanget har domare ska "Heja Fotbollvärden " också ha ett ansvar över dem. Värden ska stötta och peppa domaren/na under tiden. Detta kan vara ett bra sätt att behålla ungdomsdomarna i idrotten och föreningen.
 • Värden kan också ha andra uppdrag under evenemanget, exempelvis sitta i sekretariatet.
 • Hitta gärna värden för Heja Fotboll i föräldragruppen som finns i/runt föreningen.
 • Tips! Utse några värdar i varje lag/träningsgrupp eller ha ett rullande schema.
 • Föreningen påbörjar ett värdegrundsarbete, som är kopplat till utbildningsmaterial som föreningens idrottskonsulent från SISU har tillgång till. Exempelvis kan ni ha en extern föreläsare som sätter igång arbetet.
 • I detta spår ska föreningen känna stimulans till att börja arbeta med sin värdegrund. Ha ett tätt samarbete med er förenings idrottskonsulent.
 • I detta spår arbetar/utvecklar föreningen ett redan befintligt värdegrundsarbete, man går djupare och tyngre.
 • Föreningen använder det utbildningsmaterial som krävs för att stimulera och utveckla föreningen. Ha ett tätt samarbete med er förenings idrottskonsulent.

I alla småländska serier, från 10 år upp till veteran, ska hemmaföreningen utse en matchvärd inför säsongens första hemmamatch. Vad innebär det att vara matchvärd? Vi har tagit fram en manual för dig som är matchvärd: 

 1. Föreningen utser en matchvärd till alla lags första hemmamatcher
 2. Föreningen ser till att matchskylten är väl synlig på anläggningen
 3. Matchvärden sätter på sig matchvästen
 4. Matchvärden samlar minst en ledare från vardera lag samt domaren/domarna i god tid innan match för att visa matchkort och förklara att dessa punkter kommer att läsas upp innan avspark
 5. Matchvärden samlar spelare, ledare och domare framför publiken innan avspark och välkomnar alla samt läser upp punkterna från matchkortet
 6. Matchen startar och matchvärden delar sedan ut matchkort löpande under matchens gång
 7. Om matchvärden vill kontakta SmFF mejla:  ellen.strand@svenskfotboll.se
 8. Upprepa gärna punkt 1-6 flera hemmamatcher under säsongen.

För att ni som förening enklare ska kunna sprida vårt budskap kring Heja Fotboll har vi tagit fram en mängd material som är fritt för er att använda.

Matchskyltar 
Delas årligen ut i samband med seriekonferenser, årsmöte och ungdomsledarträffar.
Hör av er till ellen.strand@svenskfotboll.se om er förening inte har fått någon skylt, matchväst eller matchkort.

Film Heja Fotboll - Budskap 2020
Staffan Lindeborg läser budskapen. Använd och sprid gärna!
Budskapen finns även inlästa på en ljudfil. Kontakta Ellen Strand om ni vill ha denna.

Film Heja Fotboll
För visning hemma i föreningen, sprid gärna!

Film Heja Fotboll (45 sek)
En kortare version att visa i föreningen, sprid gärna!

Manual matchvärd (coronaanpassad).pdf
För utskrift att delas ut till föreningens matchvärdar. OBS! Corona-anpassad

Manual matchvärd A5.pdf
För utskrift att delas ut till föreningens matchvärdar.

Presentation Heja Fotboll.pdf
För presentation av Heja Fotboll inom föreningen

QR-kod för publik, spelare och ledare

QR-kod för domare

Kontakt - Heja Fotboll