50 procent kvinnliga ordföranden på Öland

Inte mindre än 6 av 12 fotbollsföreningar på Öland har kvinnliga ordföranden. Det är ett jättestort steg framåt med kvinnlig representation i fotbollsstyrelser och inte bara det.

I dessa 6 styrelser finns även flera kvinnor med olika uppdrag som t.ex. ordförande i fotbolls- och ungdomssektion.

Smålands FF:s föreningskommitté träffade dessa ordföranden för att samtala om vad det var som gjorde att just de tog på sig rollen som ordförande, vilka utmaningar ser de framför sig och vad kan Smålands FF “hjälpa till med”. Även fotbollens satsning +10000 var i fokus under träffen. 

Vad var det då som gjorde att dessa kvinnor tackade ja att axla ordförande rollen i sin förening?

Några tyckte det var självklart att ställa upp, någon blev övertalad och någon talade om för valberedningen att hon ville bli ordförande.

Utmaningarna var många - hitta yngre som vill ställa upp i sektioner och styrelser, få flera ungdomslag och behålla de ungdomar man har vilket kan vara svårt i konkurrens med andra idrotter och hur göra nu när man är igång efter pandemin.

En uppskattad träff för alla inblandade och den här träffen var troligtvis bara starten på många fler träffar dessa föreningar och ordföranden emellan.