Forskningsprojekt: Så har idrottsrörelsen i Småland upplevt pandemin

Hur har Smålands idrottsledare upplevt pandemin? Linnéuniversitetet genomför ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på vilka behov som föreligger för att få igång en bred och slagkraftig idrottsverksamhet igen.

Under juni och juli är ett frågeformulär öppet för ledare och tränare i Småland. Vem som helst kan svara, oavsett nivå, oavsett idrott. För att resultatet ska bli så bra som möjligt önskar vi många svar, från hela den breda, småländska idrottsrörelsen.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, RF-SISU Småland och kommunerna Jönköping, Växjö och Kalmar.