Utbildningsläger 2 & 4

I augusti och september planerar vi för att genomföra utbildningsläger 2 och utbildningsläger 4. Om du inte har anmält dig kan du göra det tom en månad innan lägerstart – men gör det gärna direkt så du inte glömmer bort det!

Är du osäker på vilken zon din förening tillhör kan du se det i denna lista:

Kallelsen med mer information skickas ut ca 3 veckor innan lägerstart. Inget läger kommer att genomföras om restriktionerna inte tillåter det och då kommer berörda anmälda deltagare att få information i samband med att kallelsen skulle ha skickats ut.