Beslut gällande diplom utfärdade under åren 2000-2006 för tränarutbildning Steg 2, Steg 3 eller Steg 4

Är du innehavare av ett Steg 2, Steg 3 eller Steg 4 diplom från åren 2000 - 2006? Har du inte konverterat detta till ett UEFA diplom? Då är det hög tid, de äldre diplomen blir ogiltiga vid årsskiftet.

Du som har genomgått en Steg 2-, Steg 3- eller en Steg 4-utbildning under åren 2000-2006 och INTE har konverterat diplomet till ett UEFA-diplom ges nu möjligheten att ansöka om UEFA-diplom fram till och med 31 december 2021.
Därefter anses diplom från tränarutbildningar steg 2, steg 3 och steg 4 ogiltiga och kan inte längre konverteras till den nuvarande tränarutbildningen.

För att konvertera ditt Steg 3- eller Steg 4-diplom, mejla dina personuppgifter till tranarutbildning@svenskfotboll.se.

För att konvertera ditt Steg 2-diplom, kontakta: