Nu har din förening möjlighet att ansöka om en egen fotbollsutvecklare

Hur vet vi att vi följer barnkonventionen? Hur vet vi att vi tränar på rätt saker i de olika spelformerna? Hur ser vi till att våra ledare kan och vill gå tränarutbildning? Kan någon hjälpa till att ta fram övningar?

Frågorna i föreningsmiljö kan vara många och ibland svåra för föreningen att svara på. Vi vill tillsammans med er göra frågetecken till utropstecken i er förening!

Målet med den här satsningen är att Smålands FF tillsammans med föreningar arbetar med Fotbollsutvecklare som kan utbilda fler ledare, spelare och föräldrar i SvFFs tränarutbildning, spelarutbildningsplanen,
Fotbollens Spela, Lek och Lär, spelformsutbildning och utbilda ledare i fotbollsskolan - lira blågult.

Fotbollsutvecklaren, som ni själva utser, arbetar endast i er förening. Uppdragen subventioneras av Projektstöd IF.

Rollen innebär:

 • Arrangera Tränarutbildning C (minst en/år) för föreningens ledare samt bjuda in andra föreningars tränare till utbildningen
 • Utbilda föreningens ledare i de nationella spelformerna, SvFF Spelarutbildningsplan, Fotbollens spela, lek och lär samt utbildning för ledare i Fotbollsskolan – Lira blågult.
 • I teori och praktik förmedla SvFFs budskap kring tränar- och spelarutbildning.
 • Andra typer av utbildningsinsatser som ni ser behov av (måste godkännas av förbundet)

Fotbollsutvecklaren och föreningen startar med att göra en verksamhetsplan och en självskattning kring vilka utbildningsbehov som finns hos föreningen, gärna tillsammans med föreningens RF-Sisukonsulent. Därefter skickas planen in till kansliet för godkännande.

Kriterier för fotbollsutvecklaren:

 • Utbildningsnivå minst B-ungdom/UEFA B
 • Ansvarstagande och kommunikativ
 • Ha god kännedom om barn- och ungdomsfotboll

Fotbollsutvecklaren får utöver material till uppdragen även utbildning i:

 • Handledarutbildning Tränarutbildning C
 • Utbildning till alla uppdrag som FU förväntas utföra i föreningen

Är det här något för er?

Ansök genom att maila följande till pontus.dorch@smalandsfotbollen.se

 • Föreningsnamn
 • Ansvarig kontaktperson i föreningen
 • Kontaktpersonens mail och mobilnummer
 • Föreslagen fotbollsutvecklare
 • Utbildningsnivå fotbollsutvecklaren
 • Fotbollsutvecklarens mail och mobilnummer

Vi tar därefter en kontakt med er för att hjälpa er igång.

Sista ansökningsdag är den 9 januari 2022. 

Frågor om uppdraget: