Digitala utbildningar

Under våren 2022 kommer vi att köra en rad olika digitala utbildningar, däribland spelformsutbildningar och introduktionsutbildning i fotbollens spela, lek och lär. Utbildningarna kommer att vara gratis för dig som deltagare.

Här ser du datum och tider som gäller för respektive utbildning:

Spelformsutbildning 11 mot 11

 • 19 januari kl. 18.00
 • 2 februari kl. 18.00
 • 13 mars kl. 18.00
 • 10 april kl. 18.00

Spelformsutbildning 9 mot 9

 • 23 januari kl. 15.00
 • 6 februari kl. 15.00
 • 20 mars kl. 15.00
 • 13 april kl. 18.00

Spelformsutbildning 7 mot 7

 • 23 januari kl. 18.00
 • 6 februari kl. 18.00
 • 20 mars kl. 18.00
 • 17 april kl. 18.00

Spelformsutbildning 5 mot 5

 • 26 januari kl. 18.00
 • 9 februari kl. 18.00
 • 27 mars kl. 15.00
 • 20 april kl. 18.00

Spelformsutbildning 3 mot 3

 • 30 januari kl. 18.00
 • 23 februari kl. 18.00
 • 27 mars kl. 18.00
 • 24 april kl. 18.00

Introduktionsutbildning Fotbollens spela, lek och lär

 • 3 april kl. 18.00
 • 8 maj kl. 18.00

Anmäl dig här:

Aktuella tränarutbildningar