Uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll

SvFF har idag uppdaterat sina riktlinjer med anledning av att antalet åskådare vid offentliga tillställningar inomhus från och med 19 januari högst får uppgå till 500 personer.

För en arrangör som kan dela in sin anläggning i avgränsade sektioner gäller dock publiktaket på 500 personer per sektion. Vaccinationsbevis ska användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar med fler än 50 besökare.

Mot bakgrund av den kraftigt ökande smittspridningen har SvFF tidigare beslutat att den utbildnings- och konferensverksamhet som SvFF anordnar ska genomföras digitalt till och med den 28 februari 2022. Om detta inte är möjligt ska utbildningarna m.m. skjutas fram i tiden, alternativt ställas in.

SmFF har valt att följa SvFF:s linje enligt ovanstående. 
Det innebär även att SmFF:s personal till stor del kommer att jobba hemifrån. Kontoret är därmed inte bemannat som vanligt och vi tar tillsvidare inte emot externa besök. 

Skulle situationen förbättras kan beslutet komma att omprövas.

Fortsatt gäller:

  • För offentliga tillställningar inomhus (t.ex. fotbolls- och futsalmatcher) gäller att vid arrangemang med fler än 20 åskådare tillåts enbart sittande åskådare och de ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 åskådare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övriga restriktioner.
  • Ordinarie tränings- och matchverksamhet kan alltjämt fortgå. Var och en är dock skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.
  • Avrådan från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kvarstår till den 31 januari. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
  • Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av t.ex. en sportanläggning ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder, bl.a. krav på att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta. Vissa av åtgärderna behöver inte efterlevas under den tid som anläggningen uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.