SmFFs årsmöte genomfört

Årets årsmöte som äntligen kunde arrangeras fysiskt på Elite hotell i Växjö. Två år av pandemieffekt var över och äntligen kunde vi träffas igen, dock inte på första ”tossdan” i mars utan den 5 maj. Vi kommer däremot att se över ett alternativ att kunna delta digitalt framåt.

Kvällen inleddes med att uppmärksamma våra jubilarer och de förtjänsttecken som skulle delas ut, ett mycket givande mingel där vi fick höra många smålänningars berättelser och om viktiga föreningsgärningar.

Årsmötet inleddes med en summering av verksamhetsåret 2021 av vår ordförande Christer Gustafsson som sedan gav klubban  till SvFF:s  Karl-Erik Nilsson som förtjänstfullt tog oss igenom årsmötet.

Att notera är att Christer Gustafsson omvaldes till ordförande och ska leda Smålands FF under 2022.

Tre ledamöter i distriktstyrelsen omvaldes för en tid av två år:

 • Peter Stefansson
 • Stefan Brandstedt
 • Claes Moberg.

Val av ordförande och två ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av ett år:

 • Jan Andersson ordf samt ledamöter Pia Karlsson och Emil Elofsson.

Val av revisorer bredvid lekmannarevisorer för en tid av ett år:

 • Oskar Rosenkvist E&Y
 • Aron Bohlin
 • Dag Thulin.

Val av valberedning för en tid av ett år:

 • Ola Rydén ordf med suppleant Ronny Söderlund
 • Jörgen Folkesson
 • Johanna Nilsson
 • Siobhan Macaulay
 • Suppleant Monica Henning.

Val av ordinarie ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant valdes Stefan Brandstedt med personlig suppleant Christer Gustafsson.

Årsmötet avslutades med en avtackning för Ola Henriksson som i över 40 år har varit verksam och bidragit med sin klokhet och stora engagemang i Smålands FF.