Kallelse till Rådslag 29 oktober

Alla Småländska fotbollsföreningar är inbjudna för att i diskussionsforum kunna påverka svensk fotbolls inriktning och framtid.

Arbetet med svensk fotbolls strategi pågår för fullt. Analyser av nuläget och visioner/mål för framtiden genomförs i hela landet. Beslutet av strategiarbetet tas vid SvFF:s årsmöte till våren och gäller över en tolvårsperiod, till 2035. Vi planerar att träffas för rådslag i Växjö där vi går igenom resultatet av aktuell föreningsenkäten 2022 samt övrig information om vårt nuläge.

Processen leds av RF-SISU Småland. Föreningsrepresentanter ges möjlighet att framföra åsikter och inspel för att aktivt kunna påverka och medverka till utvecklingen av svensk fotboll. Genom grupparbete och diskussioner sammanställs synpunkter på rådande situation inom småländsk fotboll ur ett förbundsperspektiv. Framför allt ges information på vilka insatser och strategiska inriktningar man bör arbeta efter för att värna om och utveckla svensk fotboll.

Exempel på punkter att diskutera:

  • Rekrytering av aktiva
  • Satsningar på ungdomar - att spela fotboll längre
  • Satsningar på utbildning (spelare och ledare)
  • Anläggningar som motsvarar verksamheternas krav
  • Insatser för att förbättra klimatet för domare och få fler att vilja bli domare

När:

  • 29/10 kl.10.00-14.00 inklusive lunch, alternativt digital medverkan.

Plats:

  • Quality Hotel Royal Corner, Växjö

Vem bör delta:

  • Styrelserepresentanter, ordförande/vice ordförande

Anmäl dig via formuläret nedan.

Anmälan rådslag 29 oktober