Rapport från representantskapsmötet 2023

Representantskapsmötet genomfördes likt förra året digitalt med 66 anmälda föreningar samt styrelse och Tävlingskommitté.

På mötet beslutades om seriesammansättningar Div 3-4 Dam och Div 4-6 Herr i enlighet med styrelsens förslag.

  • Motioner och andra förslag från styrelsen bifölls av representantskapsmötet.
  • Antalet tillåtna avbytare i distriktsfotbollen ökas från 5 till 7.
  • Svenska FF:s regel om rabatt i varningsackumuleringen genomförs i distriktets serier med 12 lag.
  • Ett lag kan spela i en lägre spelform än vad serienivån kräver med ytterligare en avbytare utan att tvingas till spel i rätt spelform. Tex. kan man spela 9m9 i 11m11-serie med 12 spelare från 2023.
  • Divisionsstraffar återinförs i Toyota Cup Herr och Dam.
  • Här fick ett yrkande från Ängs SK bifall som gav att ev. divisionsstraffar kan slås under hela första halvlek istället för innan matchstart.
  • Nya dispensregler i ungdomsfotbollen införs som gynnar den lilla föreningen med få lag i spel.

Flera andra föreningar bidrog med inspel till ett bra möte.
Ändringar i SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser samt förslag på ändringar i SmFF:s bestämmelser behandlades och förtydligades.

Tävlingskommitténs ordförande Stefan Brandstedt presenterade utredningen gällande flexibelt antal lag i lägre förbundsserier samt gav information om Fair Play-ligan i seriespelet 2023 som ska bidra till goda matchmiljöer.

Smålands FF:s ordförande Christer Gustafsson gladdes åt det stora engagemanget under året och önskade alla lycka till 2023!

//Henrik Landén, Distriktschef Smålands FF

Möteshandlingar inkl. förslag och motioner