Smålands FF:s årsmöte genomfört

Smålands Fotbollförbunds 112:e årsmöte genomfördes torsdagen den 2 mars i Växjö och vi hade även några föreningar som deltog digitalt.

Kvällen inleddes med att uppmärksamma våra jubilarer och de förtjänsttecken som skulle delas ut, ett mycket givande mingel där vi fick höra många smålänningars berättelser och om viktiga föreningsgärningar.

Årsmötet inleddes med en summering av verksamhetsåret 2022 av vår ordförande Christer Gustafsson som sedan gav klubban till Svenska FF:s ordförande Karl-Erik Nilsson som förtjänstfullt tog oss igenom årsmötet.

Att notera är att Christer Gustafsson omvaldes till ordförande och ska leda Smålands FF under 2023.

Tre ledamöter i distriktstyrelsen omvaldes för en tid av två år:

 • Ola Andertoft
 • Agneta Jäverskog
 • Sofie Torstensson

Nyval i distriktsstyrelsen för en tid av två år valdes Pia Karlsson, Bottnaryd. 

Val av ordförande och två ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av ett år:

 • Omval på Jan Andersson ordf och Emil Elofsson, Vena.
 • Nyval på Sven Johannesson, Växjö och Joakim Lantz, Kalmar.

Val av revisorer bredvid lekmannarevisorer för en tid av ett år:

 • Oskar Rosenkvist E&Y
 • Aron Bohlin
 • Peter Junhem 

Val av valberedning för en tid av ett år:

 • Ola Rydén ordf 
 • Jörgen Folkesson
 • Johanna Nilsson
 • Siobhan Macaulay

Val av ordinarie ledamot i Svenska FF:s representantskap jämte personlig suppleant valdes Stefan Brandstedt med personlig suppleant Christer Gustafsson.

Årsmötet avslutades med att tacka Karl-Erik Nilsson för den fina ledningen av svensk fotboll under 12 år. Smålands Fotbollförbund kommer tillsammans med Götalandsdistrikten göra en större avtackning i samband med Förbundsmötet i Stockholm.

En annan uppvaktning som genomfördes var den av Hans Nygren Bonnier som i 50 år har varit verksam och bidragit med sin klokhet och stora engagemang inom ledar- och spelarutbildningen i Smålands FF. 

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras efter justering.